بلک جک (کازینو زنده)

بلک جک (کازینو زنده)

بازی بلک جک از محبوبترین بازیهای کازینویی است که بصورت حرفه ای در سراسر جهان بازی می شود.

این بازی توسط ۸ دست ورق ۵۲ تایی  مخصوص پوکر که توسط دیلر یا بازیگردان بُر زده و پخش می شود. تفاوت این بازی با بلک جک کازینو در زنده بودن آن است و همچنین چند بازیکن (حداکثر ۷ نفر) با دیلر بصورت ویدئویی همزمان بازی می کنند.

شما پس از انتخاب یک جایگاه خالی و نشستن سرمیز بازی می توانید توسط چیپ های ارائه شده مقدار شرط مورد نظر خود را انتخاب کرده و با لمس کردن روی جایگاه مخصوص خود در واقع بازی را شروع می کنید و از دیلر  درخواست کارت می کنید. دیلر نیز پس از بسته شدن کامل شرط های تمام بازیکنان حاضر به ترتیب کارت ها را توزیع می کند. به این ترتیب که به هر بازیکن و به خود (دیلر) ۲ کارت می دهد.

 

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%201.png

 

 

امتیاز کارت ها: 

شاه، بی‌بی و سرباز هر کدام 10 امتیاز دارند. آس میتواند ارزش 1 یا 11 داشته باشد. در حالتی ورق آس 11 محاسبه میشود، که تعداد کارتهای کاربر دو عدد باشد. یک برگ آس و یک برگ دیگر و در صورتی که بیش از دو کارت وجود داشته باشد مجموع کارتهایی که بجز آس در دست کاربر وجود دارد، 10 و یا کمتر از 10 باشد. در حالتی که 3 کارت به بالا در دست وجود داشته باشد و مجموع کارتهای غیر از آس بالای 10 باشد ارزش آس معادل 1 محاسبه می گردد. اعداد 2 تا 10 هم که ارزش خودشان را دارند. 

کاربر می تواند مبلغ شرط را با استفاده از ژتون و لمس جای خالی کارت روی میز قرار دهد در این بازی هرکس که به ۲۱ برسد یا به عدد 21 نزدیک تر باشد برنده بازی خواهد بود و ۲ بزابز مبلغ شرطی که در بانک خود گذاشته بر میگردد.

برای انتخاب ژتون روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود لمس کنید. شما میتونید مبلغ مورد نظر خود را با لمس مکرر ژتون ها به دست آورید.

بالاترین دستی که در این بازی موجود می باشد زمانی است که یک آس و یک عکس یا ۱۰ در یک دست کنار هم قرار بگیرند که اصطلاحا بلک جک (Black Jack) نامیده می شود درصورتیکه دست دیلر هم بلک جک نباشد شما برنده خواهید بود و جایزه شما یک و نیم برابر خواهد بود.

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%202.png

 

 

تصمیم گیری:

به محض اینکه بازیکن ۲ کارت اول خود را دریافت کرد می تواند قبل از نوبت برای گرفتن یا نگرفتن کارت بعدی از یکی از گزینه های در دسترس کنار بانک خود تصمیم خود را اعلام کند.


https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%203.png

 

درغیراینصورت وقتی نوبت به بازیکن برسد حدود ۱۰ ثانیه زمان داده می شود تا تصمیم نهایی خود را از بین گزینه های ارائه شده اعلام نماید.پس از این مدت اگر هنوز تصمیم نگرفته باشد فرصت بازیکن برای انتخاب به پایان رسیده و نوبت به نفر بعد می رسد.

 

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%204.png

 

 

اصطلاحات ویژه:

در این بازی یک سری اصطلاحات به صورت بین المللی استفاده می شود که در ذیل آمده است: 

HIT: این اصطلاح زمانی به کار می رود که کاربر تقاضای کارت دیگری را از پخش کننده یا دیلر دارد.

STAND: این اصطلاح زمانی به کار می رود که کاربر قصد نگه داشتن دست خود را دارد و اصطلاحاً روی دست خود می خوابد.

 : DOUBLE با بکار بردن این اصطلاح کاربر موجودی خود در بانک مقابلش را به دو برابر افزایش می دهد.ولی فقط شانس کشیدن یک کارت را خواهید داشت.

 :REPEAT این گزینه به شما اجازه میدهد که مبلغ شرط قبلی را تکرار کنید.

SPLIT: اگر دو کارتی که کاربر دریافت می کند از یک عدد یا ارزش یکسان باشد (مثلا دو کارت شاه) با به کار بردن این اصطلاح می تواند دو بانک مشابه و همزمان ایجاد کند. در واقع با دو کارتش به صورت جداگانه بازی کند.

نکته : ‌زمانی که شما دو کارت آس دارید و قصد دارید از روش SPLIT استفاده کنید به اینصورت خواهد بود که هر آس شما در بانک برابر ۱۱ بوده و دیلر به هربانک فقط یک کارت می دهد و شما دیگر فرصتی برای گرفتن کارت بیشتر نخواهید داشت.

 

نشانگر چیپ ها CHIP DISPLAY

به شما این امکان را می دهد تا ارزش چیپی که می خواهید با آن شرط ببندید را انتخاب کنید.  تنها چیپ های " معیار" ی که با موجودی شما پوشش داده می شوند برایتان فعال خواهند بود.


https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%205.png

 

زمانی که چیپ مورد نظر را انتخاب کردید، برای قرار دادن شرط به سادگی بر روی مکان دلخواه در میز شرط بندی کلیک نمایید. هر بار که روی نقطه ی شرط بندی کلیک می کنید میزان شرط شما در نقطه مذکور به اندازه ارزش چیپی که انتخاب کرده اید تا سقف محدوده مجاز برای آن نوع شرط بالا می رود. وقتی که شما بالاترین حد شرط بندی (MAX) را قرار دادید، موجودی تکمیلی برای آن شرط مورد قبول نخواهند بود، همچنین بالای شرط شما جهت یادآوری این نکته که شما MAXIMUM  شرط را قرار داده اید پیامی نمایان می شود.

 

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%206.png دکمه دبل DOUBLE پس از اینکه شرط خود را قرار دادید در دسترس قرار می گیرد. هر کلیک بر روی این دکمه تمام شرط های شما را تا سقف محدوده دو برابر می کند. توجه داشته باشید که برای دبل کردن شرط ها باید در حساب خود حداقل موجودی مجاز را داشته باشید.https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%207.png دکمه تکرار REPEAT به شما این امکان را می دهد تا تمام شرط های راند قبلی خود را تکرار نمایید. این گزینه تنها قبل ازینکه اولین چیپ قرار داده شود قابل دسترس است.
 

INSURANCE

این گزینه زمانی فعال می شود که دیلر تمام ورق های یک دست را توزیع کرده و اولین ورق دیلر آس باشد. در این حالت حالت INSURANCE یا بیمه با دوگزینه بله یا خیر نمایان می شود. در صورتیکه گزینه بله انتخاب شود یعنی بازیکن پیش بینی می کند که برگ دوم دیلر عکس یا ۱۰ است و می پذیرد با گذاشتن نصف مبلغ شرط اصلی بانک خود را بیمه کند که در صورتیکه دست دیلر ۲۱ باشد کل مبلغ بازیکنی که بیمه را قبول کرده بازگشت داده میشود.

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/blackjack%208.png

 

BET BEHIND

شما در بلک جک زنده این امکان را نیز دارید که روی دست دیگر بازیکنان شرط بگذارید. برای این کار شما مبلغ مورد نظرتان را از طریق انتخاب ژتون پشت بانک بازیکن دلخواه میگذارید درصورتی که آن بازیکن برنده شود مبلغ شرط شما نیز دوبرابر خواهد شد و درصورت باخت نیز شرط شما باخت میشود.

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%209.png

 

 https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2010%20.png نکته: در کنار هر بازیکن نیز یک علامت وجود دارد که سطح تجربه و مهارت بازیکن را نشان می دهد. 

 

PERFECT PAIRS

در بازی بلک جک زنده در دوطرف دایره بانک شما دوگزینه وجود دارد:

جفت های یکسان (PERFECT PAIRS)

۲۱+۳

جفت های یکسان : این بخش از شرط بندی در بلک جک این شانس را به شما می دهد که جدای از شرط وبانک اصلی خود با گذاشتن چیب مورد نظر روی این گزینه باز هم بتوانید بصورت مضاعف برنده باشید. این امر درصورتی محقق می شود که دوکارت اولی که دریافت میکنید با هم به چند شکل ممکن جفت باشند که بنابر محاسبه زیر روی شرط شما علاوه بر شرط اصلی  (حتی درصورت باخت شرط اصلی) برنده شوید.

 

Perfect pair یا جفت های کاملا یکسان :‌دو کارت اول شما کاملا شبیه و یکسان باشند (مثلا دوکارت شاه پیک) ضریب ممکن این شرط ۲۵ برابر است یعنی شما باگذاشتن یک چیپ ۱ دلاری روی این شرط درصورت برنده شدن ۳۱ دلار به حسابتان برگشت میخورد

Coloured pair یا جفت همرنگ : دوکارت شبیه به هم با رنگ های همسان (مثلا یک کارت سرباز خشت و یک کارت سرباز دل) ضریب ممکنبرد این شرط۱۲ برابر است.

Mixed Pair یا جفت های مختلف : دو کارت یکسان ولی از دو جنس و رنگ مختلف (مثلا ۱۰ دل با ۱۰ گشنیز) ضریب ممکن برد این شرط ۶ برابر است.

 

۲۱+۳: این گزینه شرط درکنار شرط  اصلی به شما این شانس را میدهد که اگر دوکارت دریافتی اول شما با کارت اول دیلر به شکل های مختلف شبیه یا مکمل یکدیگر باشند (که در زیر اشاره خواهد شد) طبق ضرایب تعیین شده بتواند جدای از نتیجه شرط اصلی برنده باشد.

 

SUITED TRIPS: دوکارت اول شما و کارت اول دیلر (هرسه) کاملا یکسان باشند (مثلا ۳کارت بی‌بی دل) در این صورت شرط شما جدای از شرط اصلی با ضریب ۱۰۰ برابر برنده می شود.

STRAIGHT FLUSH:‌ دوکارت شما وکارت اول دیلر با ارزش یکسان و جنس یکسان بیاید (مثلا کارت ۱۰و سرباز و بی‌بی پیک) در این صورت شرط شما با ضریب ۴۰ برابر برنده خواهد بود.

THEE OF A KIND: دو کارت اول بازیکن و کارت اول دیلر با ارزش و مقدار یکسان ولی از جنس متفاوت بیاید (مثلا شاه دل و شاه پیک و شاه گشنیز) در این مثال نیز شرط بازیکن جدای از شرط اصلی با ضریب ۳۰ برابر برنده خواهد بود.

STRAIGHT: دوکارت اول شما و کارت دیلر بصورت ترتیبی و پشت هم بیاید دراین صورت جنس و رنگ کارت مهم نیست (مثلا کارت ۲ دل و ۳ گشنیز و ۴پیک) این شرط با ضریب ۱۰ برابر برنده خواهد بود.

FLUSH-NON-SEQUENTIAL: دوکارت اول بازیکن و کارت اول دیلر از یک جنس باشند ولی با ارزش های مختلف (مثلا کارت ۳پیک و کارت ۸پیک و سرباز پیک) در اینصورت شرط اصلی با ضریب ۵ برابر برنده می شود.https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2011.png

 

 

شرط گذاری PLACE BETS

پنل BET LIMITS  محدوده ی حداقل و حداکثر (MAX& MIN)   مجاز شرط بندی در هر میز شرط بندی را نشان می دهد.

به عنوان مثال این میز از ۲ تا ۴۰۰$ است.
https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2012.png

 

برای شرکت در بازی شما باید حداقل موجودی مجاز را در حساب خود داشته باشید تا بتوانید شرط های خود را پوشش دهید. شما می توانید موجودی خود را در قسمت BALANCE مشاهده نمایید.

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2013.png


  https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2014.png  دکمه ی انصراف UNDO آخرین شرطی که قرار داده اید را حذف می کند.

شما میتوانید به صورت متوالی دکمه ی UNDO را کلیک نمایید، در این حالت شرط های شما یکی بعد از دیگری از آخر به اول حذف می شوند. توجه داشته باشید که تنها در زمان قانونی شرط گذاری می توانید ازین گزینه استفاده کنید. (چراغ سبز یا زرد).


ایشگر "تمام شرط ها" TOTAL BET  همه ی شرط های قرار داده شده در راند جاری را نشان می دهد.

 


https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2013.png

شماره بازی  GAME NUMBER

هر راند از بازی با شماره  منحصر به فردی مشخص می شود.https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2016.png

این شماره برگرفته از زمان شروع راند مورد نظر است. در صورتی که مایلید از طریق پشتیبانی بازی خود را پیگیری کنید این شماره را ذخیره نمایید.

 

 https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2017.png صدا SOUND

دکمه صدا تمام صداهای مربوط به بازی را قطع و وصل میکند. دقت داشته باشید که در صورت تغییر میز بازی، صدا به صورت خودکار وصل خواهد شد.

شما میتوانید تغییرات صدا را از طریق دکمه ی صدا واقع در منویSETTING   نیز اعمال نمایید. https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2019.png تاریخچه ی بازی GAME HISTORY

این گزینه پنجره ای را باز می کند که در آن تمام راند هایی که شما در آن شرط بسته اید و همچنین نتیجه ی آنها را نشان می دهد.

شما می توانید بازی های گذشته ی خود را به شرح زیر مشاهده نمایید:

تاریخچه ی حساب کاربری ACCOUNT HISTORY – تمام تاریخچه ی بازی های شما را با لیستی از تاریخ ها، بازی ها، میزان شرط ها و بازپرداخت ها نشان می دهد. این لیست بر اساس تاریخ انجام شرط طبقه بندی شده و شرط های اخیر در صدر جدول هستند.

تاریخچه ی بازی GAME HISTORY  –  هرگاه از ستون GAME یک بازی مشخص را انتخاب کنید تاریخچه ی آن نشان بازی داده می شود.

 

تنظیمات SETTINGS

دکمه منویی از تنظیماتی که توسط کاربر قابل ویرایش هستند را باز می کند. تنظیمات مورد نظر شما بلافاصله اعمال می شوند و در حساب کاربری شما ذخیره می گردند. تنظیمات ذخیره شده به صورت اتوماتیک از هر طریقی وارد حساب خود شوید اعمال می شود.  شما می توانید تنظیمات عمومی بازی را از طریق دکمه ی SETTING تغییر دهید.

تنظیمات با برگه های مختلفی در منوی SETING طبقه بندی شده اند.

عمومی GENERAL

شما می توانید گفتگوی بازیکنان دیگر را مخفی/نمایان(HIDE/UNHID)  کنید.

ویدیو VIDEO

کیفیت تصویر شما به صورت اتوماتیک تنظیم می شود، در عین حال شما می توانید کیفیت تصویر خود را برای یک ویدیو ی خاص تغییر دهید.

صدا SOUND

شما می توانید صدای دیلر و صدای بازی را از طریق دکمه های مربوطه قطع و وصل نمایید.

 

بر طرف کردن مشکلات ERROR HANDLING

اگر در بازی هر مشکلی از جمله سیستم شرط بندی یا روند بازی پیش آید، راند بازی موقتا متوقف می شود و دیلر با مدیر مربوطه پیگیری می نماید. شما و دیگر بازیکنان از طریق چت یا پیامی بر روی صفحه در جریان خواهید گرفت که مورد در حال پیگیریست. در صورتی که مدیر مربوطه بلافاصله موفق به برطرف کردن مورد شود، راندِ بازی به صورت معمول پیگیری خواهد شد، و در صورتی که امکان برطرف شدن مورد در لحظه نباشد، بازی لغو و مبلغ شرط ها به بازیکنانی که در این بازی شرکت داشته اند باز خواهد گشت.

 

مقررات قطع ارتباط:

در صورت قطع ارتباط شما با یک بازی هر شرط قرار داده شده معتبر و در غیاب شما بر روی میز شرط بندی باقی می ماند. پس از برقراری تماس اینترنت شما می توانید نتیجه شرط خود را در بخش تاریخچه بازبینی نمایید.

بازی های بیشتر:

دکمه ی لابی LOBBY در صورتیکه فعال باشد در هر زمان از بازی قابل استفاده است.

https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2020.png

این گزینه به شما امکان می دهد تا در هر زمان به راحتی میز بازی خود را تغییر دهید و یا هر بازی زنده ی دیگری را انتخاب نمایید.تا زمانی که میز مورد نظر را انتخاب نکرده اید از میز کنونی خود حذف نخواهید شد. به این ترتیب شما می توانید در حالی که بر روی میز خود بازی می کنید از طریق دکمه یLOBBY بازی های دیگر را نیز مشاهده کنید.

 

بازی های همزمان

اگر از هیجان بی وقفه لذت می برید  می توانید تا سقف چهار بازی مختلف را به صورت همزمان انجام دهید و همه ی این بازی ها را به صورت همزمان بر روی نمایشگر خود مشاهده نمایید. هنگامی که دست کم به یک بازی متصل هستید، روی LOBBY  کلیک کنید. در قسمت لابی یا بازی، بر روی + TABLE مربوط به بازی مورد نظر خود کلیک نمایید تا به آن اضافه شوید. برخی از میز های بازی ممکن است برای گزینه ی "بازی همزمان " قابل دسترس نباشند و در نتیجه گزینه ی + TABLE  را در کنار آنها نبینید.


https://arianbetsport.cmsdigi.com/App_Data/FM/114/black%20jack/black%20jack%2021.png

 

پس از اینکه به چند میز بازی متصل شدید، می توانید کل مرورگر خود را تغییر اندازه دهید، ولی قادر به تغییر اندازه ی تک تک بازی ها به صورت جداگانه نخواهید بود. 

شما میتوانید از هر کدام از بازی ها خارج شوید بدون اینکه بر سایر بازیهایتان ثاتیری داشته باشد. برای خروج از یک میز بازی دکمه ی X را کلیک کنید.

لطفا توجه داشته باشید:

در صورتیکه از یک دستگاه/ مرور دیگر به میزی که در حال حاظر به آن متصل هستید وارد شوید، در دستگاه/ مرورگر قبلی ازان به صورت خودکار خارج خواهید شد.

در صورتی که به جای کلیک کردن بر روی گزینه ی + TABLE  ، مستقیما بر روی یک میز بازی کلیک کنید ، در عوض اینکه میز مورد نظر را به بازی های خود اضافه کنید در واقع تنها به بازی مذکور متصل می شوید.

به شما پیشنهاد می کنیم در راستای شرط بندی دقیق و حساب شده، با در نظر گرفتن گنجایش صفحه ی نمایش خود تعداد بازی ها را جهت "چند تصویری" انتخاب کنید.

 

 

دکمه های میان بر SHORTCUT KEYS

این دکمه ها به شما کمک می کنند تا به سرعت عملیات مربوط به بازی را انجام دهید.
 

عملیات

دکمه ها

چیپ مورد نظر خود را از نشانگر چیپ ها انتخاب کنید. یک برای انتهای سمت چپ با کمترین ارزش و به همین ترتیب رو به بالا.

   کلید های شماره یک به بالا

آخرین شرط شما را تکرار می کند. برای دوبرابر کردن شرط یکبار دیگر "اسپیس" را کلیک نمایید.

   اسپیس یا کلید فاصله     

آخرین شرط را لغو کنید.

CTRL+Z(CMD+Z)    

آخرین شرط را لغو کنید. دکمه ی DELETE  را سه ثانیه نگه دارید تا تمام شرط ها را لغو نمایید.

DELETE    

در صورت در دسترس بودن، ESC به شرح زیر استفاده می شود:

خروج از حالت تمام صفحهFULL SCREEN

بستن پنجره های POP UP  از جمله HISTORY, SETTING, ...

باز کردن لابی

ESC